Hizmetlerimiz 2017-05-28T23:46:19+00:00

TÜM İHTİYAÇLARINIZA YÖNELİK YARATICI ÇÖZÜMLER ÜRETİYORUZ.

Ar-Ge Proje Teşvikleri

Ar-Ge projeleri farklı ulusal ve ulusal arası fonlar tarafından çok yüksek oranlarda hibe ve/veya faizsiz krediler şeklinde desteklenmektedir. Ancak bu desteklerden faydalanmak için şirketlerin mutlaka Ar-Ge projeleri bulunması gerekmektedir. SK Cluster uzmanları, şirketlerin Ar-Ge proje fikirlerini başvurulacak kaynağın değerlendirme kriterlerini esas alarak analiz etmektedir.

Proje fikri bulunmayan şirketlere teknik danışmanlar vasıtasıyla ticarileştirilebilen Ar-Ge fikirleri sunulmaktadır.

Ar-Ge Proje Geliştirme Adımları

•    1. SWOT Analizi
•    2. Pazar Araştırması
•    3. Araştırma Ekibi Kurulması
•    4. Teknoloji Araştırması
•    5. Literatür Araştırması
•    6. Patent Araştırması
•    7. Kaynak Araştırması
•    8. Standart Araştırması

Ulusal Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında TÜBİTAK-TEYDEB tarafından Hibe destekler (%40-75) sağlanmaktadır. Ayrıca başka birçok ulusal ve uluslararası destek tarafından verilen hibe ve uygun krediler firmalarımız için fırsat yaratmaktadır. SK Cluster’in ana faaliyet alanını bu desteklerin firmalarımıza kullandırılması konusundaki hizmetler oluşturmaktadır. Bu kapsamda başvurulan kaynak için gerekli olan tüm dosya hazırlığı, raporlama ve sunum faaliyetleri ile başvuru yürütme işlemleri SK Cluster uzmanları tarafından verilmektedir.

SK Cluster Tarafından Danışmanlığı Verilen Ana Fonlar

•    TÜBİTAK-TEYDEB 1501 Sanayi Ar-Ge Destekleme Programı
•    TÜBİTAK-TEYDEB 1505 TÜBİTAK ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI
•    TÜBİTAK-TEYDEB 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destekleme Programı
•    TÜBİTAK-TEYDEB 1509 Uluslar arası Sanayi Ar-Ge Projeleri Desteği
•    TÜBİTAK-TEYDEB 1511 Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme Ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı
•    TÜBİTAK-TEYDEB 1512 Bireysel Girişimcilik Aşamalı Destek Programı
•    TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TTGV)
•    TEKNOKENTLER
•    Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı (FP7)
•    SAN-TEZ
•    Ar-Ge Merkezi
•    Kalkınma Ajansı Destekleri
•    Bakanlık Destekleri

Ar-Ge Projesi Hazırlama ve Destek Faaliyetleri

1. Proje Belirleme (Projelerin Ar-Ge destekleme kriterleri, maliyet vb. acısından incelenmesi)
2. Proje Hibe ve Kredi Kaynakları Araştırması
3. Proje Planının Oluşturulması, Proje Ekibinin Kurulması
4. Proje Zaman ve Kaynak Planlaması
5. Proje Dosyasının Oluşturulması
6. Proje Başvurusunun Yapılması
7. Proje Sunumu ve Savunmaya Hazırlık
8. Proje Değerlendirme ve Sözleşme Surecinin Yönetilmesi

Ar-Ge Projesi Yürütme ve İzleme Faaliyetleri
1. Proje Yürütme İzlenme ve Raporlama
2. Aylık İlerleme Raporlarının Oluşturulması
3. İs Paketleri İlerleme Raporlarının Oluşturulması
4. Dönem Raporlarının Oluşturulması
5. Mali Raporların Oluşturulması
6. Mali Raporların Denetlenme Sürecine Danışmanlık
7. Dönem Raporu Sunumları ve İzleyici Denetlemesine Hazırlık
8. Proje Sonuç Raporu Hazırlanması

Daha Fazlası
Teklif Alınız

Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri

Şirketinizin yönetim sistematiğini, sektörünü, müşterisini, odaklandığı ürün grubunu, kaynaklarını ve potansiyelini yeniden değerlendirerek, mevcut imkân ve kaynakların israf edilmeden en doğru şekilde, en doğru amaca uygun sarf edilmesine, yönetim kabiliyetlerinin geliştirilmesine, üretim yapısının düzenlenmesine, mali sistemde iyileştirmenin sağlanmasına, karlılığının arttırılmasına ve pazarın genişletilmesine yardımcı olmaktayız.

Hizmetlerimiz eğitim, yöntem aktarımı, rehberlik ve uygulama danışmanlığını kapsamaktadır. Projede bir danışman ekip görev yapmakta ve her alan derinlemesine çalışılmaktadır.

Şirket ortakları, yöneticileri ve personeli proje süresince eğitimler alacaklardır. Şirketinizden hedef personel bu süreç içinde kapsamlı şekilde eğitilecek, bu personele ve şirkete kalıcı yeterlilik kazandırılacaktır. Süreç sonunda yönetim bilimlerinin uygulamalı kısımları ve dünyada çok kullanılan yönetim araçları, şirketiniz yapısına uygun şekilde kurumunuza kazandırılacaktır.
Yönetime ilişkin yapılacak çalışmalar aşağıda yer almaktadır
¤ Bilimsel Yönetim ve Piyasa Koşullarına Göre Kurum Analizi,
¤ Stratejik Plan ve Uygulama Planları,
¤ Yönetim Sistematiği İyileştirme,
¤ Pazarlama Yapısının Geliştirilmesi,
¤ Şirket Yönetiminde Müessese Kültürünün Oluşturulmasına Yönelik Hukuk Danışmanlığı,

Üretime ilişkin yapılacak çalışmalar aşağıda yer almaktadır
¤ Stok Yönetim Sistemi,
¤ Üretim Yönetimi Sistemi,
¤ Maliyetlendirme Sisteminin Kurulması,
¤ İş Körlüğü Analizleri ve Süreç İyileştirme Çalışmaları,
¤ MRP – MRP II ve ERP Yazılım Altyapısının Kurulması
Proje sonunda elde edilmesi hedeflenen faydalar şunlardır
¤ Karlılık oranlarının arttırılması,
¤ Uzun vadeli düşünce sistematiğinin kuruma kazandırılması,
¤ Şirketin sağlıklı bir mali yapıya kavuşturulması,
¤ Patronun şirkete nüfuzunun sağlanması,
¤ Üretim, maliyet ve stok sistemlerinde iyileştirmelerin yapılması,
¤ Şirketin bütün alanlarının kontrolünün sağlanması, bütün uzuvların aynı istikamete yönelmesi,
¤ Geleceğe matuf işlerin günlük işler haline getirilmesi,
¤ Şirket gidişatının iş işten geçmeden izlenebilmesi için raporlama yapısının kurulması,
¤ Yönetim sistematiğinin iyileştirilmesi,
¤ Pazarlama Disiplini ve Tekniklerinin şirkete kazandırılması,
¤ Pazarlama ve müşteri ilişkileri sisteminde iyileştirmelerin yapılması,
¤ Personelin eğitilmesi ve şirkete kalıcı iş yapabilme yeteneklerinin kazandırılması,
¤ Kurumsallaşma yolunda yapısal düzenlemelerin yapılması,
¤ İsrafın önlenmesi

Daha Fazlası
Teklif Alınız

Salemking, Şirketlerin ihtiyaçları doğrultusunda, kritik ve hassas iş süreçlerinin daha iyi yönetilmesini sağlayan ve gelecekteki iş ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak Oracle ile entegre ya da kendi başına gereksinimleri karşılayabilen kapsamlı çözümler sunmaktadır.
Kurum içi ya da kurumlar arası entegrasyonu sağlamak için yapılan yazılımlar; analiz, tasarım, geliştirme, performans testleri ve uygulama süreçlerine uygun olarak; Kurum ihtiyaçlarını en üst seviyede karşılayabilecek şekilde tamamlanırlar.
Şirket ihtiyaçları doğrultusunda farklı ve en yeni teknolojilerle ürettiğimiz yazılımlarda kriterlerimiz; fonksiyonellik, esneklik, modülerlik, farklı lokasyonlardan işletme bilgisine hızlı erişim, yeniden yapılanmaya elverişlilik ve evrenselliktir.

Daha Fazlası
Teklif Alınız

Salemking Cluster; öncelikle reklam ve tanıtım sektöründe hizmetler üretmiş, ilerleyen zamanlarda TV programları, dizi filmler ve belgesel yapımlara imza atmıştır.

İlave olarak, kendi teknik altyapısını oluşturmuş, ulusal kanallarda yayınlanan birçok dizi film, TV programı, sinema filmleri ve reklam filmlerinin teknik yapımını gerçekleştirmiş ve gerçekleştirmeye devam etmektedir.

Şirketimiz sektördeki projelere; kamera, montaj, jimmy jib, ses, ışık gibi her türlü teknik altyapıyı sağlamaktadır. SMP kadrosunda bulunan uzman personeller yapımlarda en doğru çözümü üretebilecek yetenek ve donanıma sahiptir.

Daha Fazlası
Teklif Alınız

Salemking, ulusal ve uluslararası pazarlarda bir zorunluluk haline gelen sistem belgelendirme alanındaki standartlarda uygunluğun denetlenmesini ve belgelendirmesini, merkezleri Avrupa, Amerika ve Türkiye’de olan uluslararası belgelendirme kuruluşlarının temsilcilikleri ile sunmaktadır.
SK Cluster olarak aşağıdaki başlıklardaki sistem belgelendirme hizmetlerimizi, her bir Yönetim Sistemi konusunda geniş bir sektörel bilgi ve uygulama deneyimine sahip denetçi ekibimiz ile sunuyoruz.

Daha Fazlası
Teklif Alınız

Salemking Cluster olarak ;

Medya Planlama : Hedef kitleniz ve bulunduğunuz pazarın talepleri ile kurum kültürünüzü en doğru şekilde birleştirmek için doğru zaman ve doğru mecra için en detaylı planı sunuyoruz.

Medya Satınalma : İhtiyaçlar doğrultusunda sektörel ve ulusal mecralarda marka bilinirliği için verimi en yüksekte tutup maliyeti tabanda tutmak için alternatifli bir plan sunuyoruz.

Organizasyon :

Fuar organizasyonundan spor müsabakalarına en yüksek kaliteli tüm Offline etkinliklerinizi için alanının en iyileri ile

koordinasyonunuzu sağlıyoruz

 • Kurumsal kimliğinizin oluşturulması ve firmanızın marka değerinin geliştirilmesi.
 • Firmanızın kurumsal pazarlama kimliğini ve stratejisini belirleyip tüm pazarlama calışmalarınızda uygulanmasının sağlanılması
 • Yıllık veya belirleyeceğiniz dönemlere özel pazarlama planlanmanızın oluşturulması ve pazarlama faaliyet planının belirlenmesi
 • Müşterinin yeni bir ürüne karşı nasıl davranacağı yada yapılacak pazarlamaya karşı davranış biçiminin belirlenmesi
 • Satışa ışık tutabilecek pratik bir satış kılavuzunun şekillendirilmesi
 • Satış kadrolarının incelenmesi ve yeterli olmayan personelin belirlenmesi
 • Satış istihbaratı bilinci yaratılması, toplanması ve satış kadrolarına bu farkındalığın aktarılması
 • Satış teşkilatında ve bağlayıcı satın alma kararlarını veren müşteri veya potansiyel müşteri firmasındaki karar çevresini oluşturan anahtar kişilerin tanınması, tanışılması ve etkilenmesi
 • Pazarlanacak ürün veya servis bazında hedefe yönelik müşteri ve pazar araştırmasının yapılması
 • Pazarlanacak her bir ürün veya servis için pazarlama planının yaratılması
 • Ürün veya servis pazarlaması sürecinde kullanılacak reklam bütcesinin ve metodlarinin (örneğin, gazete, dergi, radio, tv, billboard, led tv, broşür dağıtımı, vs) belirlenmesi
 • Gelişmekte olan internet ve dijital pazarlama stratejisinin belirlenip uygulanması
 • Pazarlama sürecindeki reklam verme, reklam takip etme ve halkla ilişkiler hizmetlerinin yerine getirilmesi
 • Anketler vasıtasıyla pazarlama etkinliği denetiminin yapılması ve çıkacak sonuçlara göre reklam etkinliğini arttırıcı çalışmaların yapılması
Daha Fazlası
Teklif Alınız

Her zaman doğru çözümler için doğru araçlar gerekir.

BİZE ULAŞIN

Tübitak 1507 Hibe Programı (500.000 TL)

KOBİ’lerin Ar-Ge ve yenilik projeleri için farklılaştırılmış bir destek programı TÜBİTAK tarafından kurgulanmış ve uygulamaya alınmıştır.

Projelere program kapsamında sağlanacak desteklerle KOBİ’lerin, teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliştirilerek daha rekabetçi olmaları, sistematik proje yapabilmeleri, katma değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri, kurumsal araştırma teknoloji geliştirme kültürüne sahip olmaları, ulusal ve uluslararası destek programlarında daha etkin yer almaları hedeflenmektedir.

SK Cluster olarak ;

Ar-Ge Proje Geliştirme Adımları

•    1. SWOT Analizi
•    2. Pazar Araştırması
•    3. Araştırma Ekibi Kurulması
•    4. Teknoloji Araştırması
•    5. Literatür Araştırması
•    6. Patent Araştırması
•    7. Kaynak Araştırması
•    8. Standart Araştırması

ARGE Merkezi Kurulumu

SK Cluster Ar-Ge Merkezi Kurulum Faaliyetleri

1.Ar-Ge Merkezi teknik ve ekonomik fizibilitesinin yapılması,
2.Başvuru için yol haritası oluşturulması ve iş geliştirme çalışmaları,
3.Ar-Ge Merkezi proje grubunun kurulması,
4.Ar-Ge Merkezi organizasyonunun kurulması,
5.Kurumlar Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu,Gelir Vergisi Kanunu ve SGK ‘nın ilgili maddeleri kapsamında;
a.Masraf ve kar merkezi yeri ve kodunun düzenlenmesi,
b.Şirket hesap planının yapılandırılması,
c.Ar-Ge Merkezi bütçe –kontrol sistemi.
6.Ar-Ge stratejisinin oluşturulması,
7.Ar-Ge Merkezi başvuru dosyasının hazırlanması,
8.Başvuru,takip ve müracaat revizyonlarının yapılması,
9.Başvuru onayını müteakip;
-Ar-Ge Merkezi Yönetmeliğinin yazılması,
-İzleme,değerlendirme ve raporlama,
-Bağlı bulunulan vergi dairesi ile SGK kurumuna müracaat,
-Ar-Ge vergi indiriminin hesaplanması, ve;
Ar-Ge Merkezi personeli için Ar-Ge Metodolojisi ,yönetim eğitimleri.

Kosgeb ArGe İnovasyon Programı (500.000 TL)

Ar-Ge ve İnovasyon Programının kapsamı; bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin geliştirilmesi, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi konularında yürütülen projelerin KOSGEB tarafından desteklenmesidir. Ülkemiz ekonomisinin yaklaşık %99 oluşturan Kobilerin en büyük sorunu finansman sıkıntısı! Kosgeb, yeni dönemde hazırladığı desteklerle Kobilere yaklaşık 300 MİLYON TL dağıtarak bu soruna çözüm sunuyor. Bu desteklerden yararlanmak için hızlı davranın ve payınızı tükenmeden alın! Bu kapsamda tüm dosya hazırlığı, raporlama ve sunum faaliyetleri ile başvuru yürütme işlemleri SK Cluster uzmanları tarafından verilmektedir.

Ar-Ge ve İnovasyon için 312.000 TL Geri Ödemesiz, 200.000 TL Geri Ödemeli

Endüstriyel Uygulama için 268.000 TL Geri Ödemesiz, 200.000 TL Geri Ödemeli olarak uygulanmaktadır.

Avenues To Help Your Business Excel

Lorem ipsum dolor sit amet consetur adipiscing elit. Morbi vel nulla sapien. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent sadips ipsums dolores.

Lorem ipsum dolor sit amet consetur adipiscing elit. Morbi vel nulla sapien. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent sadips ipsums dolores.

Lorem ipsum dolor sit amet consetur adipiscing elit. Morbi vel nulla sapien. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent sadips ipsums dolores.

Lorem ipsum dolor sit amet consetur adipiscing elit. Morbi vel nulla sapien. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent sadips ipsums dolores.

We’re Here To Help Your Business Blast Off!

Through Creative Ideas, Innovation & Sheer Determination

Let’s Get Started!